JEDNODUCHÝ POSTUP VRÁTENIA ODTIAHNUTÉHO VOZIDLA

odtiahnuté vozidlo Uistite sa, či bolo vozidlo odtiahnuté Petržalkou
dokumenty Pripravte si DOKUMENTY, ktoré potrebujete
adresa Príďte na Kočánkovu ulicu č. 3301/1 v Petržalke
poplatok Uhraďte 120 eur za odťah + prípadné parkovné - Cenník
rady ako parkovať Ako správne parkovať? Vyhnite sa odťahu

ODSTAVNÉ PARKOVISKO PETRŽALKA | KOČÁNKOVA

+421 947 487 999
parkovanie@petrzalka.sk

Kočánkova ulica 3301/1, 851 04 Bratislava

Príjazd autom je možný iba z južnej strany od pumpy OMV. MHD a pešo sa ku nám dostanete zo severnej strany v smere od zastávky Sad Janka Kráľa, napríklad vďaka električke číslo 3.

Prevziať odtiahnuté vozidlo je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni po predchádzajúcej telefonickej či e-mailovej dohode.

Parkovné vozidla počas 1. až 4. dňa je úplne ZDARMA. Parkovné vozidla za 5. a každý ďalší začatý deň účtujeme sumou 5 EUR/deň.

BEZPLATNÝ ODŤAH A LIKVIDÁCIA AUTOVRAKOV

dokumentySPLNOMOCNENIE
dokumentyČESTNÉ VYHLÁSENIE

Chcete sa zbaviť svojho vraku? Nechajte to na Petržalku

Majitelia autovrakov v Petržalke môžu ušetriť niekoľko desiatok eur i hodín času. Stačí, ak Miestny úrad Petržalka požiadajú o odtiahnutie a zlikvidovanie svojho starého, nepotrebného a pre životné prostredie aj nebezpečného vozidla.

Stiahnite si a predvyplňte vzory nášho splnomocnenia aj čestného vyhlásenia a dohodnite si termín ich podpisu na petržalskej matrike na číslach 02/68 288 510 alebo 02/68 288 801 v rámci stránkových hodín. Poplatok za overenie jedného podpisu je len dve eurá a ostatné náklady radi uhradíme za vás. Nezabudnite si však občiansky preukaz, ako aj malý a veľký technický preukaz k vozidlu.

Následne vám zavolajú naši kolegovia, s ktorými si dohodnete termín odtiahnutia vášho auta a pri jeho odvoze na vrakovisko im malý a veľký technický preukaz aj s kľúčom od vozidla odovzdáte. Po likvidácii vraku vám bezplatne pošleme potvrdenie o zošrotovaní vozidla na vami zvolenú adresu. Ďakujeme, že sa o verejný priestor a životné prostredie zelenej Petržalky staráte spolu s nami.

ČO POTREBUJEM VEDIEŤ O PETRŽALSKEJ ODŤAHOVKE?

Kedy a ako si môžem dohodnúť prebratie vozidla?

 

Odtiahnuté vozidlo si môžete prebrať kedykoľvek po predchádzajúcej telefonickej či e-mailovej dohode. Telefón dvíhame nonstop aj počas víkendov a sviatkov. Odstavné parkovisko Petržalka je rovnako otvorené nonstop, teda 24 hodín, 7 dní v týždni aj počas víkendov a sviatkov.

Aké dokumenty potrebujem na prebratie vozidla?

 

Ak si odtiahnuté vozidlo preberáte ako jeho vlastník alebo držiteľ, bude vám stačiť občiansky a technický preukaz k danému vozidlu. V prípade služobného vozidla budete potrebovať občiansky a technický preukaz, ako aj zmluvu o používaní služobného vozidla alebo notársky overené splnomocnenie od vlastníka vozidla na jeho užívanie. Ak ide o vozidlo patriace inému vlastníkovi, budete potrebovať občiansky a technický preukaz, ako aj notársky overené splnomocnenie od vlastníka vozidla na jeho užívanie.

Ako môžem zaplatiť poplatok za odťah a prípadné parkovné?

 

Pri prevzatí vozidla Vám bude vystavená faktúra za odťah a uskladnenie vozidla, ktorú je možné uhradiť:

- Platobnou kartou na mieste (odťahovom parkovisku Kočankova 1) prostredníctvom platobného terminálu,
- Bankovým prevodom na účet mestskej časti v zmysle a termíne splatnosti vystavenej faktúry,
- V hotovosti v pokladni miestneho úradu Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

Ako dlho budem čakať na vydanie vozidla?

 

Priemerný čas na vydanie jedného vozidla z nášho Odstavného parkoviska Petržalka je aktuálne menej ako 10 minút.

Ako je moje vozidlo chránené pred poškodením?

 

Pred každým naložením odtiahnutého vozidla poverený zamestnanec mestskej časti robí podrobnú foto dokumentáciu o jeho stave pred naložením a samotným odťahom. To znamená, že v prípade zistenia poškodenia je táto skutočnosť zapísaná v príslušnom protokole a viditeľná v priloženej foto dokumentácii. Mestská časť, ako správca danej komunikácie, je zároveň poistená za prípadné škody spôsobené pri manipulácii a preprave počas odťahu. Toto poistenie platí aj pre akékoľvek škody, ktoré by sa mohli udiať počas parkovania vozidla priamo v areáli stráženého Odstavného parkoviska Petržalka.

Aká je výška poplatku za odťah a čo je v nej zahrnuté?

 

Výška poplatku za odťah vozidla na Odstavné parkovisko Petržalka je 120 EUR. Parkovanie odtiahnutého vozidla mestská časť účtuje až po 4. dni od odtiahnutia, a to vo výške 5 EUR za každý ďalší začatý deň. V nákladoch na odťah a parkovanie sú zahrnuté personálne náklady, administratívne náklady, náklady na prevoz, náklady na prenájom areálu ako aj náklady na súkromnú strážnu službu.

Aké vozidlá Petržalka odťahuje a prečo neplatím aj pokutu?

 

Mestská časť odťahuje vozidlá v zmysle §43, ods. 4, zákona č. 8/2009 o cestnej premávke ako správca príslušnej cesty, chodníka, parkoviska či zelene. Úlohou správcu cesty je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, nie sankcionovanie vodičov. Pokuty za dopravné priestupky teda mestská časť, na rozdiel od magistrátu hlavného mesta a jeho mestskej polície neudeľuje a ani udeľovať nemôže.

Čo s vrakmi vozidiel?

 

Petržalka ponúka majiteľom odtiahnutie a spracovanie auto vrakov zadarmo, viac info tu.